efuturesthai

Quantitative
   Tape Reading
                     

    หลักสูตรการคัดเลือกหุ้นโดยการหาจุดเข้าออกตลาดของหุ้นที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงสุด โดยการวิเคราะห์ในระดับ 2 มิติในความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณการซื้อขาย เหมาะสำหรับนักลงทุนในตลาดทั้งที่เป็น Day Trader และ Position Trader ซึ่งปริมาณการซื้อขายก็เหมือนเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนราคาหุ้นไปในทิศทางของผู้ชนะในการซื้อขาย ณ ช่วงเวลานั้นๆ

   วันที่อบรม     : สอบถาม
เวลา     : 9.00 - 17.00 น.
สถานที่     : แจ้งให้ทราบก่อนอบรม1สัปดาห์
ค่าอบรม     : 14,900 บาท 
สอบถามเพิ่มเติม     : 086-366-5122   

***สำรองที่นั่งภายใน xxxxx รับส่วนลดค่าอบรม 10% 

Description 

Tape Reading

by Volume & Price Analysis
_____________________________

 

     หลักสูตรการคัดเลือกหุ้นโดยการหาจุดเข้าออกตลาดของหุ้นที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงสุด โดยการวิเคราะห์ในระดับ มิติของความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณการซื้อขาย (เหมาะสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นทั้งที่เป็น DayTrader และ PositionTrader) 

     ปริมาณการซื้อขายเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนราคาของหุ้นไปในทิศทางของผู้ชนะในการซื้อขาย ณ ช่วงราคานั้นๆ เนื่องจากปริมาณการซื้อขายของหุ้นแต่ละตัวถูกกำหนดโดย Float  ของหุ้นวันนั้น ในตลาด การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายที่สัมพัทธ์กับราคาจึงถือเป็นศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินความสำเร็จ ของนักลงทุน

 

นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้น จะประสบปัญหาที่เกี่ยวกับการลงทุน และมีคำถามในใจที่คล้ายกัน เช่น..

-  ปัญหาในการคัดเลือกหุ้นตัวไหนมีโอกาสขึ้นมากที่สุด เพื่อที่เงินลงทุนจะได้ไม่ไปจมอยู่กับหุ้นหลายๆ
   ตัวที่ซื้อแล้วแต่ราคาไม่ขึ้น ทำให้ต้องถือรอไว้ ซึ่งเป็นการเสียโอกาสในการลงทุน (โอกาสก็คือต้นทุนใน
   การเงิน
)

-  หาจุดเข้าซื้อ ณ ราคาที่หุ้นมีโอกาสขึ้นมากที่สุดได้อย่างไร

-  จุดทำกำไรอยู่ ณ ระดับราคาใดที่เหมาะสมที่สุด

-  หาระดับราคาที่ควรกลับเข้าไปซื้อใหม่หลังจากทำกำไรไปแล้วไม่ได้ จึงไม่สามารถเล่นรอบ และ บริหาร
   ผลกำไรจากการลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้

-  จะหาจุดตัดขาดทุนที่เหมาะสมได้อย่างไร

 

    หลักสูตรนี้ จะเปิดเผยความลับและ "ศาสตร์" การลงทุนที่นักลงทุนระดับ World Class ในอดีตใช้จนประสบความสำเร็จมาแล้ว มาผสมผสานกับประสบการณ์การลงทุนจริงและความรู้ของวิทยากรที่นำมาใช้ได้จริงในทางปฏิบัติกับตลาดหุ้นในบ้านเราให้แก่นักลงทุนทุกท่าน

 

  

 

 

 

Objectives

Tape Reading

by Volume & Price Analysis

_______________________

- เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีความรู้ในระดับกลาง ถึง ระดับสูง

- ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักลงทุนทุกกลุ่มในตลาด ไม่ว่าจะเป็น กองทุน, รายใหญ่,
  เจ้าของหุ้น, เสี่ย, VI จริง, VI ปลอม, เทรดเดอร์มืออาชีพ, เทรดเดอร์มือสมัครเล่น จากศาสตร์การอ่าน
  Tape โดยการตีความความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาและปริมาณการซื้อขายที่เทรดเดอร์ระดับโลกอย่าง
  Jesse Livermore, Richard Wyckoff, Humphrey B. Neill ใช้ในการลงทุนจนประสบความสำเร็จใน
  อดีตมาแล้ว

- ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการคัดเลือกหุ้น ว่าตัวไหนมีโอกาสขึ้นมากที่สุด และเข้าซื้อก่อนที่จะมีการ
  Breakout 

- ผู้เข้าอบรม จะได้เรียนรู้วิธีการคำนวณ หุ้นมีโอกาสขึ้นไปได้เท่าไหร่ มีโอกาสชน Ceiling ได้หรือไม่
  เพื่อหาจุดทำกำไรที่เหมาะสม 

- ผู้เข้าอบรม จะได้เรียนรู้วิธีการเดาว่า  กองทุน หรือ รายใหญ่ มีการเกินหุ้นที่ราคาเท่าไหร่ จะเริ่มมาไล่
  ราคาแล้วหรือยัง และสามารถหาได้ว่ามีคนมาติดหุ้นที่เท่าไหร่ เมื่อไหร่

___________________

Course Outline

Tape Reading

by Volume & Price Analysis
_____________________________

1. Physics of Price and Volume Analysis
    กล่าวถึงตัวแปรพื้นฐานทั้งสามตัวคือ ราคา (P), ปริมาณการซื้อขาย (V), และเวลา (T) โดยจะให้ความ
    สนใจกับปริมาณการซื้อขาย ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ทางเทคนิคได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 
2. Equilibrium Volume Theory
     ศึกษาทฤษฎีความสมดุลย์เชิงปริมาณการซื้อขาย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการวิเคราะห์ทาง
     เทคนิคทีท่านจะไม่เคยได้ยินหรือศึกษามาก่อน
 
3. Climax Volume (Critical Volume)
      ศึกษาถึงจุดหรือวันที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดเพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงในการวิเคราะห์ปริมาณ
      การซื้อขาย

 
4. Volume Resistance and Volume Support
      หาแนวต้านและแนวรับที่แท้จริงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยดูจากปริมาณการซื้อขายของหุ้น
      เท่านั้น

 
5. Analysis and Interpret of Volume Distribution in Histogram
     การวิเคราะห์และตีความอย่างละเอียดโดยดูจากการกระจายตัวของปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลา
     ใดๆ ที่แสดงออกมาในรูปแบบของกราฟฮิสโตรแกรม
 
6. Path of Least Resistance
     สามารถหาหุ้นที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนได้มากที่สุด และมีการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างรวดเร็ว
 
7. Price and Volume Breakout Analysis
     วิเคราะห์และทำนายการทะลุแนวต้านหรือแนวรับในสองมิติ ทั้งในด้านราคาและปริมาณการซื้อขาย
 
8. Read the Mind & Habit of Market Maker
     อ่านพฤติกรรมของรายใหญ่จากกราฟในอดีตและปัจจุบัน โดยดูจากปริมาณการซื้อขายและราคา
     เพื่อทำนายแนวโน้มของราคาในอนาคต และศึกษาวงจรการปั่นหุ้น

 
9. Day Trading
     เทคนิคการเล่นหุ้นแบบซื้อขายภายในวันเดียว โดยจ่ายแต่ส่วนต่างของราคา โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
     ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดมาใช้พร้อมกับราคา
 
 
_______________
 

Testimoniel and interview

 

with Private Seminar

ช่องทางการติดต่อ
facebook MailSend Mail
Smartphone Only

เพิ่มเพื่อน

เกี่ยวกับเรา
Please complete the following form