efuturesthai

The Advanced
    Fibonacci & Elliott Wave
                                   by Don Schellenberg

 

     จากโพลสำรวจนักกลยุทธ์การลงทุนของสถาบันเทรดเดอร์ระดับมืออาชีพกว่า3,000 คนทั่วโลก ทั้งในตลาด Stock, Forex, Options และ Commodity Futures ถึงวิธีการที่ใช้ในการหาจุดซื้อขายที่แม่นยำในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ความลับคือ การเข้าใจโครงสร้างการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดโดยใช้ Elliott Wave Theory และการวิเคราะห์จุดเข้าออกโดยใช้ Fibonacci Ratio

 
 วันที่อบรม    
เวลา     : 9.00 - 17.00 น.
สถานที่    
ค่าอบรม     : 31,900 บาท (พร้อม DVD จำนวน 1 ชุด)
สอบถามเพิ่มเติม     : 086-366-5122   Line ID : @efuturesthai

*** 

 ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับ DVD
The Fibonacci and Elliott Wave Adventage

 

Description

Master Elliott Wave Trading

by Don Schellenberg

________________________________

          หลักสูตรการอบรม 2 วันเต็ม ที่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีความรู้ทางเทคนิคในระดับกลางถึงขั้นสูง สอนโดย อ. Don Schellenberg ผู้มีประสบการณ์ในการเทรดตลาดล่วงหน้าในตลาดต่างประเทศ เช่น ตลาด Forex และเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้กองทุนและสถาบันการเงินชั้นนำหลายบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ จะถ่ายทอดวิธีการเทรดโดยการประยุกต์ Elliott Wave Theory รวมถึง วิธีการกำหนดจุดซื้อขายที่แม่นยำโดยการนับคลื่นแต่ละลูกในรูปแบบ Harmonic และ Fibonacci Waves

 

Elliott Wave” The “Grand Daddy” Pattern of all Chart Patterns. 

          ปัญหาของนักลงทุนที่ใช้ Elliott Wave ในการเทรดคือไม่สามารถนำมาใช้ซื้อขายได้จริงในช่วงระหว่างการเทรด realtime ทางเราจึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาโดยในหลักสูตรนี้จะเป็นการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและจังหวะเวลาในการซื้อขาย ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติซึ่งในการอบรมจะนำสุดยอดโปรแกรม Advanced Get จาก eSignal โปรแกรมที่มีคนนิยมใช้เป็นอย่างมากมาใช้เพื่อให้นักลงทุนสามารถนับ wave ในการเทรดและตัดสินใจซ้ือขายได้อย่างแม่นยำในทุกๆ Time Frame ไม่ว่าจะเป็นรายนาที รายชั่วโมง, Daily , Weekly หรือ Monthly (ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองใช้โปรแกรม Advanced Get เป็นเวลา 2 สัปดาห์) โดยในวันที่ 2 ของการอบรมจะเป็นการทำ Workshop โดยนำความรู้ภาคทฤษฎี มาใช้ปฏิบัติจริงในการเทรด
 
 
 
    
 
 
 

Objectives

Master Elliott Wave Trading

by Don Schellenberg

_____________________________

- เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีความรู้ทางเทคนิคระดับกลางถึงระดับสูง

 

- ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ศาสตร์การเข้าใจโครงสร้างการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดที่เป็นความลับ
  ของจักรวาล Elliott Wave Theory - "Secret of universe" ที่พัฒนาโดย Ralph Nelson Elliott
  ซึ่งโด่งดังในอดีตว่าสามารถทำนายการเคลื่อนไหวราคาของตลาดหุ้นได้อย่างแม่นยำ

 

- ผู้เข้าอบรมสามารถคำนวณหาจังหวะเวลาและจุดในการเข้าออก ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

 

- ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองใช้สุดยอดโปรแกรม Advanced Get จาก eSignal เพื่อให้นักลงทุน
  สามารถนับ Wave ในการเทรดและตัดสินใจซื้อขายได้อย่างถูกต้องในทุก Time Frame ไม่ว่า
  จะเป็นรายนาที, หรือใน Daily, Weekly, Monthly

 

 

 

 

Outline

Master Elliott Wave Trading

by Don Schellenberg

_____________________________

 
Part 1
-  Foundation of the Elliott Wave Principle
-  Basic wave Patterns
-  Wave Characteristics
-  Fibonacci Measurements
    -  Fibonacci Retracement  (for determining the 2nd and 4th Wave)
    -  Fibonacci Extension (for determining the 3rd and 5th Wave)
-  Essential Rules
 
Part 2
-  Motive Patterns
-  Motive and Diagonal Wave Characteristics
-  Rules and Guidelines
    - Extension Rules
    - Rule of Alteration 
    - Rule of Equality
    - Overlap Rule
-  Projections and Targets
-  Determining the End of the Trend
    - Channeling technique (for determining end of 3rd and 5th Wave)
- Fibonacci relationship 
    1st Wave Extension
    3rd Wave Extension
    5th Wave Extension
-  Reversal Patterns
 
Part 3
-  Corrective Wave Structure
-  Zig-Zags, Flats, Triangles and combinations
-  Rules and Guidelines
    - Expanding and Contracting
    - Rules of Alteration in term of Price and Time
-  Projections and Targets
    - Channeling technique (for determine end of 2nd and 4th Wave)
    - Fibonacci Relationships (for corrective waves)
-  Continuation Patterns
 
Part 4
-  การประยุกต์ใช้ Elliott Wave ในการเทรด
-  การวิคราะห์ Wave ในหลาย Time frame
-  การหาเป้าหมายราคา โดยการใช้ Elliott Wave
-  การหาจุดตัดขาดทุน โดยการใช้ Elliott Wave
-  การวิเคราะห์ Elliott Wave Correction
-  การระบุและคาดการณ์ล่วงหน้าการฟอร์มตัวของ Wave 3
-  การหา Trade setups โดยการใช้ Elliott Wave
-  การสาธิตการใช้โปรแกรม Advanced Get และการใช้ Indicators ขั้นสูงที่มีความแม่นยำ ในการช่วย
   นับคลื่น Elliott Wave
 
Part 5
- การวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญทั้ง 4 ในการเทรด
 
หมายเหตุ: ในการวิเคราะห์และเทรดโดยใช้ Elliott Wave จะสมบูรณ์ไม่ได้หากปราศจากเทคนิคการใช้ Fibonacci ขั้นสูง ซึ่ง
อาจารย์ดอน เชลเลนเบิร์ก
จะอธิบายถึงอีก 4 วิธีการในการใช้ Fibonacci ที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน.
 
 
 

ช่องทางการติดต่อ
facebook MailSend Mail
Smartphone Only

เพิ่มเพื่อน

เกี่ยวกับเรา
Please complete the following form